Terug naar overzicht

2004


Door de blijvende groei van de aardappeltak en de strenge eisen van de retail, wordt een nieuw perceel aangekocht en een apart bedrijf ingericht. Zo worden dierlijke productie en voeding strikt van elkaar gescheiden op twee aparte bedrijven. De aardappelhoeve ziet het levenslicht. 

En verder?


Datzelfde jaar is er een eerste contact met een Nederlands biologisch akkerbouwbedrijf. De aardappelhoeve informeert zich en stapt op de retail af met de vraag of er in België ook interesse is in dat soort bioaardappelteelt. De aardappelhoeve start met het uitwerken van een continuïteitssysteem en garandeert hierbij zowel het aanbod als de kwaliteit. Het gaat samenwerkingsverbanden aan met Israël, Spanje en Italië en investeert tussendoor sterk in de eigen bioteelt. De aardappelhoeve wordt de grootste verpakker van bioaardappelen in België.

aardappelen
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×