De Aardappelhoeve is dé partner in aardappelverpakking voor retail en producenten van afgeleide aardappelproducten.

De aardappelroute

Duurzaamheid

ROOIEN

ONTVANGSTZONE

WASZONE

SORTEERZONE

AUTOMATISCH MAGAZIJN

VERPAKKING

KISTENBEWARING

ROOIEN

De Aardappelhoeve beschikt zelf over een eigen 4-rijige AVR Puma 3 rooimachine. Op die manier kunnen we snel reageren op de wisselende weersomstandigheden. Onze rooimachine is volledig aangepast om tafelaardappelen te rooien. Dat betekent dat we minder aarde verwerken tijdens het rooien, waardoor we véél minder kans hebben op rooibeschadigingen.
We verzorgen ook zelf het transport van het veld naar De Aardappelhoeve. Al onze opleggers zijn voorzien van speciale valbrekers en matrassen.

ONTVANGSTZONE

Na een strenge ingangscontrole wordt er een lotnummer toegekend aan de vracht aardappelen. Vanaf het moment dat de vracht gelost wordt, kunnen we deze te allen tijden volgen via ons traceringssyteem. Tijdens het lossen kunnen we de krielaardappelen al scheiden van de bovenmaat.

WASZONE

We beschikken over twee waslijnen. Een van deze lijnen is voorzien voor bio-aardappelen. Deze waslijn werkt ook op een apart watercircuit. Dit hebben we bewust gedaan om geen contaminatie te veroorzaken met conventioneel waswater. Nadat de aardappelen de wastrommel verlaten worden ze gedroogd op een lappendroger. Terwijl ze gedroogd worden behandelen we de aardappelen met UV-licht. Dit zorgt ervoor dat bepaalde schimmels (bvb. zilverschurft) zich niet verder kunnen ontwikkelen.

SORTEERZONE

Eens de aardappelen gewassen zijn gaan we de aardappelen sorteren. We hebben twee optische sorteerders waarmee we de aardappelen kunnen indelen in vier klassen. Eerst worden de aardappelen van mindere kwaliteit verwijderd. Defecten zoals groenverkleuring, mechanische beschadigingen, rot, schurft, rhizoctonia, enz... horen niet thuis in de zak. Daarna kunnen we de goeie aardappelen nog eens sorteren volgens caliber, gewicht, lengte, kwaliteit, ... Kortom wij sorteren op maat van de klant.

AUTOMATISCH MAGAZIJN

Nadat de aardappelen zijn gesorteerd worden ze opnieuw opgeslagen in kisten. Deze kisten worden in het automatisch magazijn een à twee dagen opgeslagen. We kunnen 200.000 kg gewassen aardappelen stockeren in het gekoelde magazijn. Met dit systeem kunnen we elk lot, elk caliber perfect opslaan en traceren totdat ze naar de verpakkingsafdeling worden gestuurd. Voor de bio-aardappelen gebruiken wij uiteraard andere kisten dan voor de conventionele aardappelen.

VERPAKKING

Vooraleer de aardappelen in het zakje gaan worden ze nog eens manueel gesorteerd. Dit betekent dat de aardappelen door opgeleide mensen gecontroleerd worden. Indien er nog een aardappel van mindere kwaliteit in het lot zit, wordt deze manueel verwijderd. Zo zijn we 100% zeker dat enkel de perfecte aardappelen verpakt worden. Daarna worden de aardappelen afgewogen en ten slotte verpakt in de verpakking die klant wenst. Op vandaag hebben wij vijf verpakkingslijnen met elk één of twee verpakkingsmachines per lijn. Elke machine kan een ander soort verpakking maken. Daardoor kunnen wij elke verpakking aanbieden die onze klanten wensen.

KISTENBEWARING

De Aardappelhoeve beschikt over 10.000 ton kistenbewaring waarvan 1.000 ton voorzien is voor bio-aardappelen. Wij werken met uitsluitend met mechanische koeling. Op die manier kunnen we de temperatuur in de bewaarcellen altijd constant houden ongeacht de weersomstandigheden. Alle kisten zijn voorzien van een chip die geladen wordt tijdens het vullen van de kisten. Daardoor weten wij perfect waar welk lot staat of stond.

DUURZAAMHEID

De zorg om het milieu is niet alleen ingegeven vanuit economische overwegingen. Water zal in de toekomst een schaars goed worden en De Aardappelhoeve heeft fors geïnvesteerd in watersparende maatregelen. Onder onze verpakkingshallen hebben we een regenwatertank voorzien van 180.000 liter. Daarenboven recupereren we 90% van het gebruikte water in een continu systeem.