Duurzaamheid

Duurzaamheid, respect voor mens, milieu en omgeving daar zetten wij heel sterk op in.

Duurzaam ondernemen betekent voor ons het streven naar maximaal rendement met minimale belasting van het milieu en dit met een meerjarenvisie (duurzaamheidsplan).  Het is een proces van continu evalueren, bijsturen en optimaliseren.  Verschillende duurzame investeringen, proeven en projecten draaien op volle toeren.

Dit zijn onze partners in duurzaam ondernemen:

Duurzaam ondernemen omvat veel verschillende aspecten. 

  • Goede opbrengst met optimale inzet van productiemiddelen
  • Optimaal gebruik van organische bemesting en andere meststoffen
  • Inzet van gewasbescherming met zorg voor de omgeving
  • Duurzame pootgoedteelt
  • Duurzaam bewaren, wassen en verpakken
  • Opbouw van kennis via uitwisseling met collega`s (Beloftevol Boeren)

 

3 Grote projecten zijn opgestart in 2013

  • Milieuzorgsysysteem volgens internationale norm ISO 14001
  • Aanleg proefvelden inzake gewasbescherming
  • Optimaliseren van de gewasbescherming via waterbehandelingstoestel (Aqua Phyto)

 

 

Share